Google Sheet เปลี่ยนคุณให้เป็นโปร

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

สมัยเรียนทุกคนต้องเคยใช้ Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีเมื่อเทียบกับสมัยที่ต้องใช้พิมพ์ดีด

 

Google Sheets คือคำตอบของศตวรรษที่ 21

 

เพราะการทำงานสมัยนี้ต้องทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้และต้องทำช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นด้วย ซึ่งความน่าสนใจของเจ้า Google Sheets นี่ก็คือสูตรต่าง ๆ ที่ใช้คำนวนและจัดวางข้อมูลที่ครบครัน วันนี้ผมขอเสนอ 15 ที่คนทำงานต้องรู้

Google Sheets Formula สูตรพื้นฐานที่ควรรู้บน

=TODAY()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

กำหนดติดตั้งค่า
วัน/เดือน/ปี ให้เป็นปัจจุบัน

=NOW()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

กำหนดติดตั้งค่า วัน/เดือน/ปี
พร้อมเวลาให้เป็นปัจจุบัน

=CONCATENATE()

สูตรนี้จะช่วยรวมคำหรือประโยคในแต่ละเซลล์เข้าด้วยกัน

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

=SPLIT()

สูตรนี้ใช้เมื่อต้องการตัดคำหรือประโยคออกจากกันตามตัวอักษรที่ระบุ โดยแบ่งวางคำหรือประโยคไว้ในแถวเดียวกันแต่ต่างคอลัมน์

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

=RIGHT()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

ใช้เมื่อต้องการประโยคทางด้านขาว
ตามจำนวนตัวอักษรที่กำหนด

=LEFT()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

ใช้เมื่อต้องการประโยคทางด้านซ้าย
ตามจำนวนตัวอักษรที่กำหนด

=LEN()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

บอกจำนวนตัวอักษร
ของประโยคในเซลล์นั้น ๆ

=IF()

การตั้งเงื่อนไขโดยการอ้างอิง หากเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดงค่าที่กำหนด หากไม่ใช่ให้แสดงค่าอื่น

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

=IFERROR()

ถ้าผลลัพธ์ไม่อยู่ในเงื่อนไขใด ให้ไม่ต้องแสดงผลใด ๆ (ให้ไม่ขึ้นคำว่า Error หรือ #N/A)

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

=COUNTIF()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

ใช้เมื่อต้องการนับจำนวนเซลล์
ในช่วงนั้น ๆ ที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ

=SUMIF()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

บวกตัวเลขในช่วงเซลล์นั้น ๆ
ที่ตรงกับเกณฑ์กำหนด

=IMPORTRANGE()

ใช้เมื่อต้องการดึงข้อมูล Google Sheets จากไฟล์อื่น โดยจำเป็นต้องกำหนดช่วงของข้อมูลด้วย

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

=UNIQUE()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

เมื่อต้องการหาคำหรือตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันในช่วงคอลัมน์ที่กำหนดทั้งหมด

=VLOOKUP()

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency

การค้นหาข้อมูลแนวคอลัมน์จากซ้ายไปขวา แล้วดึงค่านั้น ๆ กลับมาวางในแถว

=HLOOKUP()

การค้นหาข้อมูลแถวจากบนลงล่าง แล้วดึงค่านั้น ๆ กลับมาวางในคอลัมน์

Google, google Sheets, google sheets formula, excel, excel formula, Digital ,Syzesmith, Agency
Scroll to Top

บทความยอดนิยม

รวมคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ดีๆ หลายสาขามากกว่า 40 คอร์ส มีทั้ง Facebook, SEO, Website, การออกแบบ เซฟเก็บไว้ดูทั้งปียังไม่หมดเลยจ้า