โครงสร้างแคมเปญโฆษณา Facebook เป็นอย่างไร?

Facebook Campaign Structure

ก่อนจะเริ่มทำโฆษณาใน Facebook ต้องรู้ก่อนว่าต้องมีหรือต้องทำอะไร ถึงจะทำโฆษณาได้ และแต่ละอย่างมีขั้นตอนคร่าวๆอย่างไร สามารถแยกได้ 2 ส่วนหลักๆคือ ก่อนจะทำโฆษณา (รากฐานตัวจัดการโฆษณา) และระหว่างการทำโฆษณา (ตัวจัดการโฆษณา)

รากฐานตัวจัดการโฆษณา

ก่อนที่จะสามารถสร้างโฆษณา จำเป็นต้องสร้างและตั้งค่าบัญชีต่างๆ เพื่อเป็นรากฐานของการทำโฆษณา ซึ่งประกอบไปด้วย บัญชีผู้ใช้ (User Account), แฟนเพจ (Fanpage), บัญชีธุรกิจ (Business Account), บัญชีโฆษณา (Ad Account)

บัญชีผู้ใช้ (User Account)

 • คือบัญชีส่วนตัวปกติของเรา
 • สามารถเพิ่มอีเมลที่จะใช้เชื่อมกับบัญชีธุรกิจอื่นๆได้ในกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจากที่ทำงาน โดยไปที่
  Facebook > เมนู dropdown ในแถบบนขวา > การตั้งค่า > ทั่วไป > ข้อมูลติดต่อ > เพิ่มอีเมลอื่น (เช่นอีเมลที่ทำงาน) > บันทึก
 • สามารถแยกอีเมลที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารและการติดต่อเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อแยกการรับข้อมูลจากอีเมลส่วนตัวได้ โดยไปที่
  Facebook > เมนู dropdown ในแถบบนขวา > การตั้งค่า > ทั่วไป > ข้อมูลติดต่อสำหรับบัญชีผู้ใช้โฆษณา > ระบุอีเมล (เช่นอีเมลที่ทำงาน) > บันทึก 

แฟนเพจ (Fanpage)

 • เปรียบเสมือนหน้าร้านในของแบรนด์ที่อยู่ใน Facebook ที่มีเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์และลูกค้า คล้ายๆกับเว็บไซต์ของแบรนด์
 • หากยังไม่มี สามารถสร้างแฟนเพจได้โดยไปที่ Facebook > เมนู dropdown ในแถบบนขวา > สร้างเพจ และทำตามขั้นตอนที่กำหนด

บัญชีธุรกิจ (Business Account)

 • เปรียบเสมือนออฟฟิศ (หลังร้าน) ของแบรนด์ ที่มีไว้ทำโฆษณาโดยเฉพาะ โดยไม่มีใครสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ ถ้าเราไม่ได้ให้การอนุญาต โดยจะต้องเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ และแฟนเพจที่ต้องการ
 • หากยังไม่มี สามารถสร้างบัญชีธุรกิจได้โดยไปที่ Facebook Business > สร้างบัญชี และทำตามขั้นตอนที่กำหนด

บัญชีโฆษณา (Ad Account)

 • เป็นส่วนสุดท้ายที่ต้องมีก่อนโฆษณา จะดำเนินการต่อได้หากตั้งค่าการจ่ายเงินในตัวบัญชีโฆษณาเสร็จสมบูรณ์
 • หักยังไม่มี สามารถสร้างบัญชีโฆษณาได้โดยไปที่ Facebook Business > สร้างธุรกิจ และทำตามขั้นตอนที่กำหนด

ตัวจัดการโฆษณา

หลังจากที่มีบัญชีต่างๆครบแล้วก็สามารถสร้างโฆษณาได้เลย ซึ่งตัวจัดการโฆษณา Facebook (Business Manager) เป็นการสร้างที่มี 3 ระดับ ต้องสร้างจากองค์ประกอบหลักไปองค์ประกอบย่อยตามลำดับ คือ

แคมเปญ (Campaign) > ชุดโฆษณา (Ad Set) > โฆษณา (Ad)

แคมเปญ:
 • ไว้เลือกวัตถุประสงค์ในการโฆษณาให้กับแต่ละแคมเปญของคุณ
 • แคมเปญประกอบด้วยชุดโฆษณาและโฆษณาอย่างน้อยหนึ่งชุด
ชุดโฆษณา:
 • ไว้กำหนดเป้าหมาย งบประมาณ วันเวลา การประมูล และตำแหน่งการจัดวาง
 • ชุดโฆษณาประกอบด้วยโฆษณาอย่างน้อยหนึ่งชิ้น
โฆษณา:
 • ชิ้นงานโฆษณา creative ที่คุณใช้ในการสร้างโฆษณา คือ ภาพ ข้อความ ปุ่ม เป็นต้น

ภาพ: โครงสร้างแคมเปญโฆษณา โดย Facebook

Tips: ในแคมเปญ (Campaign) ควรมีประมาณ 3 ชุดโฆษณา (Ad Set) เพื่อทดสอบว่าชุดไหนดีกว่ากันและโฟกัสไปที่ชุดนั้นมากกว่า สามารถแบ่งชุดโฆษณาตามเพศ อายุ สถานที่ หรือความสนใจ (ที่ใกล้เคียงกันอยู่ในชุดเดียวกัน) เป็นต้น และใน 1 ชุดโฆษณาควรมีประมาณ 3 โฆษณา (Ad) เพื่อทดสอบว่าโฆษณาไหนได้ผลมากกว่ากัน

Scroll to Top

บทความยอดนิยม

รวมคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ดีๆ หลายสาขามากกว่า 40 คอร์ส มีทั้ง Facebook, SEO, Website, การออกแบบ เซฟเก็บไว้ดูทั้งปียังไม่หมดเลยจ้า