แยกที่มาของ Traffic ใน Analytics ด้วย UTM

แยกที่มาของ Traffic ใน Analytics ด้วย UTM

UTM เป็นเครื่องมือสร้างลิงค์ URL เพื่อไว้แยกแหล่งที่มาของ Traffic ใน Google Analytics