sms marketing

7 วีธี ทำการตลาด SMS ยังไงให้เกิดผล !

คุณรู้หรือไม่ ? ว่าทำไมธุรกิจของคุณควรพิจารณาการใช้งาน SMS marketing เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารโดยรวมของคุณ  ในไทยประเทศไทย มีจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ มากกว่า 92 ล้านเบอร์ 98% เปิดอ่านข้อความ 90% ของข้อความ มีผู้เปิดอ่านภายใน 3 นาทีหลังจากได้รับข้อความ 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจ …

7 วีธี ทำการตลาด SMS ยังไงให้เกิดผล ! อ่านต่อ »